Eredmények

 

Projekt célja
A projekt ideje (év)
Eredmény
Támogatók
 

TÁMOP 1.4.1-11/1-2012-0048

Pálya-Futás - képzéssel egybekötött foglalkoztatási program

A projekt a foglalkoztatás bõvítését, a helyi közösségi terek fejlesztését és hátrányos helyzetû fiatalok humánerõrorrás fejlesztését szolgálja integrált szolgáltatások nyújtásával, önkormányzati közremûködéssel.

2014   

A projekt eredményeként:

 • 30 fő bevonása megtörtént a projektbe,

 • 30 fő részt vett a saját egyéni fejlesztési- és szolgáltatási tervben nevesített fejlesztés(ek)en,

 • 23 fő sikeres OKJ-s vizsgát tett Útépítő, térburkoló, Kisgyermekgondozó,-nevelő és IT-Mentor szakmákban,

 • 23 fő a szakvizsga után 6 hónapos foglalkoztatásban vett részt,

 • a 6 hónapos továbbfoglalkoztatásban részt vett célcsoporttagok száma 12 fő.

Nemzeti fejlesztési ügynökség 

TÁMOP 1.4.6-12/1-2012-0002

Újtelepi Tranzit Program - képzéssel egybekötött foglalkoztatási program

A projekt célja a foglalkoztatási lehetõségek bõvítése a magyar gazdaság fellendülését elõsegítõ ÉPÍTÕIPARI vállalkozások bevonásával és a foglalkoztatási lehetõségek bõvítése az építõiparban hátrányos helyzetû emberek elhelyezkedésének elõsegítésével. 

2014 

A projekt eredményeként:

 • 36 fő bevonása megtörtént,

 • 36 fő Egyéni Fejlesztési Terve (EFT) elkészült, arra alapozott fejlesztő programban vett részt,

 • 36 fő ismeretfelújító, hiánypótló képzésben vett részt,

 • 3 fő közülük felzárkóztató képzésben befejezte az ált. isk. 8. osztályát,

 • 33 fő foglalkoztatással összekapcsolt szakképzésben vett részt és OKJ-s kőműves és hidegburkoló ill. betonszerkezet-készítő, betonelem-gyártó végzettséghez jutott,

 • 33 fő foglalkoztatása megtörtént, 9,5 hónapos munkaviszonyt szereztek,

 • 33 fő továbbfoglalkoztatása folyamatban van a nyílt munkaerőpiacon.

 

 Nemzeti fejlesztési ügynökség
 

TÁMOP 6.1.2-11/1

Dunamenti Ép Testben Ép Lélek – Egészségre nevelő életmód programok

Az egyének egészségük iránti felelősségének- , az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a megalapozott (egészség)tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelkedése.

 2014

A projekt eredményeként:

 • elkészült egy EgészségTerv,

 • megvalósult 3 Családi Nap,

 • lezajlott 18 tematikus rendezvény.

Az egy évig tartó programsorozaton összesen

426 fő vett részt. 

Nemzeti fejlesztési ügynökség 

TÁMOP 2.6.2-12/1

Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése

Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések

2013

A projekt eredményeként:

 • megvalósult a szervezeti dokumentációk elemzése, elkészült a SWOT analízis a Népfőiskoláról, létrejött egy Szervezetfejlesztési Terv,
 • lezárult a munkaerő-piaci szolgáltatásra irányuló TQM filozófián alapuló minőségirányítási rendszer kiépítése, ennek részeként létrejött 1 db TQM Kézikönyv, 12 db Eljárás és 50 formanyomtatvány/feljegyzés,
 • elkészült az elektronikus nyilvántartási rendszer szoftvere és az Egyesület új honlapja,
 • lezajlott 6 db Vállalkozási Fórum és 4 db Innovációs Fórum,
 • megtörtént a munkavállalók készségfejlesztése abban a 6 vállalt témakörben.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

TÁMOP 5.5.1.B-12/1-2012-0279

"A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése"

2012-2013 A projekt eredményeként megvalósult: 12 db nagyrendezvény (8 Családi nap, 1 Önkéntes nap, 2 Vállalkozói Konferencia, 1 Zárókonferencia), 1475 fő vett részt támogató szolgáltatásokat igénybevevők, csoportos képzésen, tréningen vagy tanácsadásban, a 4 alkalommal megrendezett Baba-Mama Börzén 159 fő eladóként-vásárlóként egyaránt csereberélhette a gyerekholmikat, játékokat, létrejött három civil közösség a pályázatban beindított Szívességcsere-Bank tevékenységének folytatására, 7 darab Együttműködési Megállapodás született a települések önkormányzataival a pályázat hosszú távú céljainak megvalósítására. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

TÁMOP 5.3.1.

"Első lépés" - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

2010-2012 A projekt eredményeként 76 hátrányos helyzetű, alacsony isk. végzettségű pályakezdő munkanélküli fiatal vett részt egy önálló életvitelre felkészítő, munkaerő-piaci érvényesülést előkészítő képzési-fejlesztési programban. 2 fő elvégezte az általános iskola 7. osztályát, 15 fő a projekt keretén belül 8 osztályos bizonyítványt szerzett. 2 szakmában (építményvakoló kőműves, gyártósori munkás) összesen 25 fő szerzett OKJ-s bizonyítványt. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

TÁMOP 3.2.3.

"Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör

2010-2012 A projekt eredményeként 296 hátrányos helyzetű hallgatóból 216 digitális kompetenciákat szerez, 80 fő német ill. angol nyelvi képzést kap, 60 fő öt népi mesterség alapjait sajátítja el.
Eredmény: 200 fő Digitális kompetenciák, 86 fő nyelvi kompetenciák Látogatási Bizonyítványt szerzett, 61 fő megismerkedett a Mezőföldhöz kapcsolódó öt népi kismesterség (csuhédísz készítés, gyékény-szalma használati tárgy készítés, gyöngyfűzés, kosárfonás, mézeskalács díszítés) alapjaival, 60 fő kompetenciafejlesztő képzésben vett részt.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

TÁMOP 1.4.3-08/2

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok - B komponens Hátrányos helyzetű csoportok komplex problémakezelésének tapasztalat átadása.

2009 A projektbe 6 funkcionális területről 50 szervezet (oktatás, szociális ellátórendszer, munkaügy, önkormányzat, vállalati-vállalkozói kör, civil szféra) bevonása. Eredmény: 1 szabályozási javaslat, min. 25 adaptáció, 5 átadott modell, 20 rendezvény. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

NETre KÉSZ

A NETre Kész Program célja, hogy az országos és helyi non-profit szervezetek mintaértékű projektjeinek pályázati úton történ támogatásával, az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti társadalmi nyitottság növelésén keresztül hozzájáruljon a lakosság digitálisan fejletlen csoportjai érdeklődésének felkeltéséhez érdeklődési körük, szokásaik, lehetőségeik, egyéni élethelyzetük figyelembevételével.

2009 500 fő tájékoztatása,180 fő alapfokú internetes képzése. Miniszterelnöki Hivatal

TÁMOP 5.5.3-08/2

"Domino" projekt

Az Echo Innovációs Műhely és a Civil Szervezetek Regionális Szövetsége közreműködésével valósult meg. Növekedjen a fejlesztési programokba bekapcsolódni képes, azokat végrehajtani tudó civil szervezetek száma a megyében, élénküljön tevékenységük, növekedjék rugalmasságuk, ismerjék meg egymást, alakuljanak ki hálózatok közöttük, akár területi, akár szakmai alapon, akár a kettő kombinációjaként.

2009 300 szervezet bevonása,60 potenciális szervezet kiválasztása,30szervezet fejlesztése képzések segítségével. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

TÁMOP 1.4.1-07/1

"Ugródeszka" projekt

A társadalmi részvétel növelése hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóvá tételével és foglalkoztatásba való bekapcsolásával egy összehangolt - szakképzés, képességfejlesztés szociális mentális támogatás és átmeneti foglalkoztatás egységére alapozott - segítő program révén.A munkaadók bevonása a kirekesztés elleni aktív küzdelembe, az egyenlő esélyeket biztosító diszkrimináció mentes társadalmi-gazdasági környezet kialakításában.

2008 36 fő képzésbe történő bevonása, 32 fő szakvizsgát tett, 22 fő elhelyezése az elsődleges munkaerőpiacon. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Lépj egyet előre II.

Az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek képzése. A program lehetőséget kínál számukra arra, hogy ingyenesen megszerezzék a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzettséget.

2007 Hat szakmában indult képzés: bádogos, kőműves, ács, pincér, élelmiszer és vegyi áru eladó, ruházati eladó,83 fő tett szakmai vizsgát. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

HEFOP 2.3.2-05/1

Trambulin (Tudhatsz)

HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület együttműködésével valósult meg a pályázat.A munkanélküliség csökkenése az alacsony iskolai végzettségű és a nem piacképes szakmával rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok és fiatal felnőttek körében a dunaújvárosi, adonyi, sárbogárdi kistérségekben, Dunavecsén, Dunaföldváron és vonzáskörzeteikben, valamint a non-profit szervezetek, önkormányzati-, képző intézmények, munkáltatók közötti partnerség kialakítása és megerősítése.

2006 Vállaltuk: 250 fő bevonása, eredmény: 305 fő.Vállaltuk: 100 fő képzés-50 fő munka,eredmény: 63 fő képzés-109 fő munka. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

HEFOP/2004/2.3.2-05 Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások.

Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja: oktatásba, képzésbe juttatása, elhelyezkedésének, beilleszkedésének és bennmaradásának segítése; Minél több hátrányos helyzetű ember számára - az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex - munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása; Azon hátrányos helyzetű emberek programba vonása, akik még nem részesültek munkaerő-piaci szolgáltatásokban.

2005 Vállaltuk: 170 fő bevonása, eredmény: 400 fő bevonása. Vállaltuk: 58 fő képzése - 27 fő munka,eredmény: 96 fő képzés - 68 fő munka. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH)

HEFOP /2004/2.3.1-1

(Trambulin)

Dunaújváros és vonzáskörzete alternatív, pszicho-szociális támogatású szakképző és munkaerő-piaci (re)integrácós projektje 2005-2006. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása.A program célja az iskolarendszerből lemorzsolódott, vagy nem piacképes szakmával rendelkező, hátrányos helyzetű 36 fő, 18-35 éves munkanélküli fiatal, köztük a romák szakmához juttatása és tartós munkába helyezése. Módszereiben a fiatalok egyéni szociális adottságaira és képességeire alapoz, felzárkóztatással, alternatív képzési modellben készít fel a helyi munkaerő-piaci igényre épülő - szakács, gyorsétkeztetési eladó, ács- állványozó és kőműves - szakmákra.

2005 36 fő bevonása, 34 fő sikeres szakvizsga, 26 fő tartós munkába helyezés. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

KID 2001-2/2-2

A fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődésének megelőzését szolgáló kísérleti programok végrehajtása.

2002 Vállaltuk: 100 fő bevonása, eredmény: 115. Vállaltuk: 50 fő képzés/munka, eredmény: 40 fő képzés,11 fő munka.

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány