Munkaerő - piaci szolgáltatások

Ssz. Szolgáltatás megnevezése Célja Célcsoport Kezdõ idõpont
1. Munkaerõ-piaci és foglalkoztatási információk nyújtása munka iránt érdeklõdõknek A munkaügyi kirendeltség regisztrációs feltételeinek, a regisztrált munkát keresõnek járó támogatási lehetõségek és szolgáltatások, a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások és igénylésük jogi feltételeinek, az adott területre és idõszakra vonatkozó munkaerõ-piaci kereslet és kínálat jellemzõinek, képzési lehetõségeinek ismertetése, tájékoztatás a tipikus és atipikus foglalkoztatási formákról, a foglalkoztatási jogviszonyokról, a munkáltatói sokféleségrõl, az önkéntes munkáról. A szolgáltatás egyénileg és csoportossan is igénybe vehetõ. 1) Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresõk és inaktívak, akik nem tanulnak),
2) Pályakezdõk, akik elõször szembesülnek a munkanélküliséggel, újonnan váltak munkanélkülivé, álláskeresõvé és ezért semmilyen tapasztalatuk nincs a munkaerõ-piaci lehetõségeikrõl,
3) jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett,
4) Tanulók, ha pályaválasztási döntés elõtt, vagy elhelyezkedés elõtt állnak.
Feltöltés alatt!
2. Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése A tevékenység magába foglalja az ügyféllel közösen elkészülõ problématérképet és erõforrástérképet, amelyekre a fejlesztési program, az egyéni fejlesztési terv felépíthetõ. 1) Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresõk és inaktívak, akik nem tanulnak),
2) Rehabilitációs ellátásban részesülõk.
Feltöltés alatt!
3. Egyéni Fejlesztési Terv Az egyéni fejlesztési tervet szakértõ(k) készíti(k) az egyénnel közösen azzal a céllal, hogy a fejlesztést segítõ szolgáltatások megtervezhetõek legyenek (célok, ütemezés, erõforrás, kockázatok, eredmények). Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek, akik különösen súlyos hátrányuk miatt rászorulnak egy olyan intenzív fejlesztésre, együttmûködésre, amely az egyéni fejlesztési tervben manifesztálódik. Feltöltés alatt!
4. Munkaerõ-piaci mentori szolgáltatás Olyan személyre szabott segítõ szolgáltatás (egyéni), mely a segített személyt a munkaerõ-piaci integráció teljes folyamatán végigkíséri. Aktív korú nem foglalkoztatott, álláskeresõ (munkanélküli) személyek (nem megváltozott munkaképességûek) akiknek élethelyzete miatt nehéz elhelyezkedni, ezért távol kerültek a munkaerõpiactól: tartósan munkanélküliek, gyes-en, gyed-en lévõk, alacsony iskolai végzettségûek, elavult szakképesítéssel rendelkezõk, szakképzetlen pályakezdõk vagy egyéb inaktívak Feltöltés alatt!
5. Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztõ csoportos foglalkozás A csoportfoglalkozás során a szakmák feletti képességeknek és kompetenciáknak a fejlesztése, valamint az önálló munkavégzésre való felkészítés történik. Azok az aktív korú nem foglalkoztatottak, nem tanulók (álláskeresõk és inaktívak, akik nem tanulnak), és képesek megfelelõ motivációval és megszólítással munkaerõ-piaci helyzetük javítása, a munkáltatók elvárásainak való megfelelés érdekében fejlõdni. Feltöltés alatt!
6. Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítõ csoportfoglalkozás A szolgáltatást alkotó két program együttesen (beilleszkedést és önálló életvitelt elõsegítõ csoportfoglalkozásként (a) és külön-külön (csak beilleszkedést (b) vagy csak önálló életvitelt elõsegítõ csoportfoglalkozásként (c) is nyújtható. Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresõk és inaktívak, akik nem tanulnak), különös tekintettel az alacsony iskolai végzettségû, vagy állami gondozásból/nevelésbõl kikerülõ fiatalokra. Feltöltés alatt!